Mapa přejezdů

mapa přejezdů

Informace

Všeobecné přepravní podmínky

Corsica Ferries (Francie) S.A. - Korsika
1) Od data vydání lodních lístků Corsica Ferries, kde cestující s autem udá své jméno, které je zapsáno v lodním lístku, akceptuje Všeobecné přepravní podmínky spojené se zemí původu lodě. Současně akceptuje lodní řád, pravidla a zvláštní ustanovení Všeobecných přepravních podmínek společnosti Corsica Ferries. Tyto podmínky mohou být konzultovány v kancelářích lodní společnosti, kancelářích spolupracujících s touto společností nebo v přístavních kancelářích.
2) NALODĚNÍ. Pasažéři cestující dopravním prostředkem se musí přihlásit nejméně 60 – 90 min. před vyplutím trajektu přímo u trajektu Corsica Ferries, pěší pasažéři potom nejméně 30 minut před odplutím. Pasažéři, kteří se nepřihlásí u trajektu v těchto časových lhůtách, ztrácejí garanci místa na lodi, i když mají rezervaci.
3) Tribunál v Bastia je kompetentní řešit veškeré vzniklé spory. Corsica Ferries (Francie) S.A. 5 bis, rue Chanoine Leschi, BP 2275 BASTIA. Tel. 04/95329595.

Tourship (Italie) S.p.a. - Sardinie
1) Lodní spojení bude uskutečněno TOURSHIP (Italie) S.p.a. - Janov podle Všeobecných přepravních podmínek, které mohou být konzultovány v kancelářích lodních společnosti a v přístavní kanceláři společnosti. Všeobecné přepravní podmínky jsou stanoveny podle italského námořního práva a občanského práva. Zakoupení lodních lístků zahrnuje i znalost Všeobecných přepravních podmínek pasažéry podle následujících klauzulí:
Článek 8 Platnost lodního lístku § III naloďovací předpis
Článek 9 Ochrana lodního lístku § IV povinnosti a práva cestujících
Článek 10 Odvolání a zřeknutí se práva § V povinnosti a práva
Článek 12 Dopravní prostředky dle silničního zákona
Tribunál v Janově je kompetentní řešit veškeré vzniklé spory.
2) NALODĚNÍ. Pasažéři cestující dopravním prostředkem se musí přihlásit nejméně 60 – 90 min. před vyplutím trajektu přímo u trajektu Corsica Ferries, pěší pasažéři potom nejméně 30 minut před odplutím. Pasažéři, kteří se nepřihlásí u trajektu v těchto časových lhůtách, ztrácejí garanci místa na lodi, i když mají rezervaci.

Tourship (Italie) S.p.a. Calata Nord 17047 Porto Vado. P.IVA 01977660925. Tel. 019/215 511.
Lodní společnost neodpovídá za neuskutečněné přejezdy zrušené v důsledku špatného počasí. Neodpovídá také za incidenty vzniklé ne její vinou. Lodní řád je závazný pro vzdálenosti mezi přístavy. Proto opždění příjezdu do přístavů z těchto důvodů nemůže být přičítáno na vrub dopravní společnosti.