Mapa přejezdů

mapa přejezdů

Informace

Cenové podmínky

Ceny uvedené v lodním řádu jsou za služby a přejezd tam nebo zpět bez přístavních poplatků a korsické teritoriální taxy.

Naše cenové výhody nejsou kumulovatelné.

Lodní lístky za zlevněné tarify

Vrácení peněz nemůže být uskutečněno pro zrušení lístku po vyznačeném datu odjezdu. Lístky zakoupené v tarifech Standard nejsou zpětně proplatilné, a to i v případě, že lístky nebyly vůbec použity.

Změny v lodním lístku

Lodní společnost účtuje poplatek ve výši 9 € za každou změnu rezervace za jednu cestu. Pokud cestující změní svou rezervaci (datum, trasu, typ vozidla) a cena by se měla snížit, zůstává cena původní rezervace. V opačném případě doplatí cestující rozdíl v ceně. Změny v lodním lístku typu Jackpot jsou možné za poplatek ve výši 30 € za každou změnu v lodním lístku za jednu cestu a za předpokladu, že ve změněném přejezdu ještě není Jackpot vyprodán. V případě, že je Jackpot již vyprodán, uhradí cestující doplatek do ceny lodního lístku dle jednotlivých tarifů ceníku + 30 € za každou změnu za přejezd. V případě ztráty nebo odcizení lodního lístku je cestující povinen zakoupit si nový lodní lístek. Ztracený nebo odcizený lodní lístek může být proplacen zpět po uplynutí doby jednoho roku od data vydání, a to v případě, že nebyl vůbec použit.

Lodní společnost Corsica Ferries si vyhrazuje právo na změny v lodním řádu a na změny tarifů bez předběžného upozornění.

Stornopoplatky

Všechna zrušení musí být adresována naší kanceláři a jsou posuzována podle následujících stornopoplatků:

Zrušení zaznamenána po uplynutí doby nutné k prezentaci před naloděním (1 hodina před odjezdem) nedává právo k vrácení peněz. Při zrušení lodních lístků bude bráno v úvahu datum oznámení o zrušení lodních lístků.

Rezervace automobilů

Při rezervaci je nezbytně nutné uvést délku, šířku a výšku automobilu podle velkého TP. Tyto údaje jsou nutné pro správné cenové zařazení automobilu.

Automobily přesahující běžné rozměry: za všechny dopravní prostředky přesahující délku 5m, výšku 2,40m a šířku 2m je nutné uhradit příplatek dle ceníku lodního řádu. Při špatném uvedení rozměrů v rezervaci si společnost Corsica Ferries vyhrazuje právo zrušit nalodění nebo požadovat doplacení přesahujících rozměrů i když jedna cesta byla již uskutečněna.